PANL – erelid

Gisteravond heeft PANL me tot erelid benoemd. Vijf jaar in het bestuur van PANL was leuk, leerzaam en uitdagend. Soms met succes; de tentoonstelling in de Westergasfabriek vorig jaar en de avond in Pakhuis de Zwijger ‘Commissioned Photography Unplugged’ bijvoorbeeld, en soms met teleurstellingen.
Het was een leuke tijd, waarin ik veel mensen heb leren kennen en zij mij ook…

PANL staat voor de uitdaging de snel veranderende omstandigheden in de opdrachtfotografie te vertalen in nieuw beleid. Om zich te kunnen blijven manifesteren als de vereniging die de standaard is van de commerciële fotografie in Nederland zal PANL hard moeten werken. Ook om de leden aan zich te binden en om nieuwe leden te werven.
Ik denk dat het belangrijker is dan ooit dat PANL zijn identiteit aanscherpt en naar buiten brengt.

5 oktober 2011