Solaflex

Solaflex is een gezamelijke pilot van Powersplus met Engie.
Engie ontwikkelt grote zonneparken om te voorzien in de duurzame opwek-behoefte van zonne energie.
In de praktijk blijkt dat er niet altijd vrij in de grond gewerkt mag worden. Engie zocht al enige tijd naar een oplossing om deze lastige grond toch te kunnen benutten.

PowersPlus heeft de constructie aangeleverd en in januari 2019 de panelen gemonteerd. Solar Technics heeft de panelen vervolgens aangesloten op de rest van het PV-park. De Solaflex staat los op de grond. Er hoeft dus geen vergunning te komen om de grond in te gaan en de archeologisch waarde blijft behouden. Maar het grootste voordeel is dat de mobiele installatie, in geval van calamiteiten of onderhoud tijdelijk verplaatst kan worden.

De Solaflex bestaat hoofdzakelijk uit herbruikbare materialen, zoals gasbuis en vliegtuigwielen. De Solaflex is modulair op te bouwen, wagens van 40 panelen die koppelbaar zijn. Er zijn een aantal locaties op het oog waar dusdanig uitdagingen zijn, waar de conventionele systemen niet toereikend zijn, waar binnen 1 tot 2 jaar de bouwvergunning te verwachten is.